SET QUÀ TẾT

SET QUÀ TẾT

Hiển thị 1 - 20 Trên 26 Sản phẩm

HỘP QUÀ TẾT PHÁT TÀI 9M1

1.120.000đ

Set gồm:

- 1 Dâu

- 1 Xí muội đào

- 1 Mơ

- 1 Nho

- 1 Vỏ bưởi

- 1 Thơm sấy

- 1 Nam việt quốc

- 1 Xoài sấy

- 1 Táo

- 1 Hộp quà gỗ cao cấp

Số lượng tối thiểu: 10 phần

HỘP QUÀ TẾT PHÁT TÀI 6M2

820.000đ

Set gồm:

- 1 Vỏ bưởi

- 1 Nam Việt Quốc

- 1 Mơ

- 1 Nho

- 1 Xí muội đào

- 1 Xoài sấy

- 1 Hộp quà gỗ cao cấp

Số lượng tối thiểu: 10 phần

HỘP QUÀ TẾT PHÁT TÀI 6M1

950.000đ

Set gồm:

- 1 Dâu sấy

- 1 Nam việt quốc

- 1 Thơm sấy

- 1 Vỏ bưởi sấy

- 1 Mơ sấy

- 1 Nho sấy

- 1 Hộp quà gỗ cao cấp

Số lượng tối thiểu: 10 phần

HỘP QUÀ TẾT AN KHANG SK5

1.100.000đ

Set gồm:

- 1 Rượu mơ vảy vàng chai 500ml

- 1 Đông trùng hạ thảo 10g

- 1 Trà hoa cúc 250g

- 1 Táo đỏ 150g

- 1 Hộp quà gỗ cao cấp

Số lượng tối thiểu: 10 phần

HỘP QUÀ TẾT AN KHANG SK4

1.365.000đ

Set gồm:

- 1 Rượu mơ vảy vàng chai 500ml

- 1 Hộp yến tinh chế 10g

- 1 Nhuỵ hoa nghệ tây 1g

- 1 Táo đỏ 150g

- 1 Trà hoa cúc

- 1 Hộp quà gỗ cao cấp

Số lượng tối thiểu: 10 phần

HỘP QUÀ TẾT AN KHANG SK3

1.630.000đ

Set gồm:

- 1 Rượu mơ vảy vàng chai 500ml

- 1 Hộp yến tinh chế 10g + 2 mật ong

- 1 Đông trùng hạ thảo 10g

- 1 Táo đỏ 150g

- 1 Trà hoa cúc

- 1 Hộp quà gỗ cao cấp

Số lượng tối thiểu: 10 phần

HỘP QUÀ TẾT AN KHANG SK2

1.557.000đ

Set gồm:

- 1 Hộp yến tinh chế 10g

- 1 Đông trùng hạ thảo 10g

- 1 Nhuỵ hoa nghệ tây 1g

- 1 Trà olong tinh than tre

- 1 Trà hoa cúc 250g

- 1 Mật Ong

- 1 Táo đỏ 150g

- 1 Hộp quà gỗ cao cấp

Số lượng tối thiểu: 10 phần

HỘP QUÀ TẾT AN KHANG SK1

1.730.000đ

Set gồm:

- 1 Rượu mơ vảy vàng

- 1 Hộp yến tinh chế 10g

- 1 Đông trùng hạ thảo 10g

- 1 Nhuỵ hoa nghệ tây 1g

- 1 Trà olong tinh than tre

- 1 Táo đỏ 150g

- 1 Hộp quà gỗ cao cấp

Số lượng tối thiểu: 10 phần

 

HỘP QUÀ TẾT PHÁT TÀI 9H1

1.100.000đ

Set gồm:

- 1 Nhân óc chó 200g

- 1 Hạt macca nứt vỏ 250g

- 1 Hạnh nhân rang bơ 250g

- 1 Hạt dẻ cười rang muối 250g

- 1 Hạt điều lụa rang muối 250g

- 1 Nho đỏ nguyên cuống 250g

- 1 Táo đỏ 150g

- 1 Mứt vỏ bưởi 150g

- 1 Hướng dương 250g

- 1 Hộp quà gỗ cao cấp

Số lượng tối thiểu: 10 phần

HỘP QUÀ TẾT PHÁT TÀI 6H2

700.000đ

Set gồm:

- 1 Hạnh nhân rang bơ 250g

- 1 Hạt điều lụa rang muối 250g

- 1 Nho đỏ nguyên cuống 250g

- 1 Táo đỏ 150g

- 1 Mứt vỏ bưởi 150g

- 1 Hướng dương 250g

- 1 Hộp quà gỗ cao cấp

Số lượng tối thiểu: 10 phần

HỘP QUÀ TẾT PHÁT TÀI 6H1

850.000đ

Set gồm:

- 1 Nhân óc chó 200g

- 1 Hạt macca nứt vỏ 250g

- 1 Hạnh nhân rang bơ 250g

- 1 Hạt dẻ cười rang muối 250g

- 1 Hạt điều lụa rang muối 250g

- 1 Nho đỏ nguyên cuống 250g

- 1 Hộp quà gỗ cao cấp

Số lượng tối thiểu: 10 phần

HỘP QUÀ TẾT PHÚ QUÝ RHN7

650.000đ

Set gồm:

- 1 Xoài sấy dẻo

- 1 Vỏ bưởi

- 1 Táo không hạt

- 1 Rượu carmen

- 1 Hộp quà gỗ cao cấp

Số lượng tối thiểu: 10 phần

HỘP QUÀ TẾT PHÚ QUÝ RHN6

700.000đ

Set gồm:

- 1 Nho sấy

- 1 Mơ sấy dẻo

- 1 Mứt vỏ bưởi

- 1 Rượu carmen

- 1 Hộp quà gỗ cao cấp

Số lượng tối thiểu: 10 phần

HỘP QUÀ TẾT PHÚ QUÝ RHN5

730.000đ

Set gồm:

- 1 Dâu sấy dẻo

- 1 Vỏ bưởi sấy dẻo

- 1 Mơ sấy dẻo

- 1 Rượu carmen

- 1 Hộp quà gỗ cao cấp

Số lượng tối thiểu: 10 phần

HỘP QUÀ TẾT PHÚ QUÝ RHN4

600.000đ

Set gồm:

- 1 Táo đỏ 150g

- 1 Mứt vỏ bưởi 150g

- 1 Hướng dương 250g

- 1 Rượu Carmen

- 1 Hộp quà gỗ cao cấp

Số lượng tối thiểu: 10 phần

HỘP QUÀ TẾT PHÚ QUÝ RHN3

750.000đ

Set gồm:

- 1 Macca

- 1 Mơ sấy

- 1 Hạnh nhân rang bơ

- 1 Rượu Bizet Carmen

- 1 Hộp quà gỗ cao cấp

Số lượng tối thiểu: 10 phần

HỘP QUÀ TẾT PHÚ QUÝ RHN2

850.000đ

Set gồm:

- 1 Nhân óc chó

- 1 Dẻ cười rang muối

- 1 Hạt điều lụa rang muối

- 1 Rượu Bizet Carmen

- 1 Hộp quà gỗ cao cấp

Số lượng tối thiểu: 10 phần

HỘP QUÀ TẾT PHÚ QUÝ RHN1

750.000đ

Set gồm:

- 1 Hạt điều lụa rang muối

- 1 Nho đỏ nguyên cuống

- 1 Hạnh nhân rang bơ

- 1 Rượu Bizet Carmen

- 1 Hộp quà gỗ cao cấp

Số lượng tối thiểu: 10 phần

HỘP QUÀ TẾT TÂM GIAO RHL8

1.000.000đ

Set gồm:

- 1 Hạt điều lụa rang muối 250g

- 1 Nho đỏ nguyên cuống 250g

- 1 Hướng dương 250g

- 1 Hạnh nhân rang bơ 250g

- 1 Mơ sấy 250g

- 1 Táo đỏ 150g

- 1 Rượu vang Carmen

- 1 Hộp gỗ hoa mai cao cấp

Số lượng tối thiểu: 10 phần

HỘP QUÀ TẾT TÂM GIAO RHL7

1.030.000đ

Set gồm:

- 1 Vỏ bưởi

- 1 Mơ sấy

- 1 Táo đỏ

- 1 Xí mụi đào

- 1 Nho đỏ

- 1 Xoài sấy dẻo

- 1 Rượu vang Carmen

- 1 Hộp gỗ hoa mai cao cấp

Số lượng tối thiểu: 10 phần

Zalo
Hotline