TỔ YẾN CHƯNG SẴN

TỔ YẾN CHƯNG SẴN

Hiển thị 1 - 8 Trên 8 Sản phẩm

Tổ yến chưng sẵn cho làm đẹp

960.000đ 855.000đ

Tổ yến chưng sẵn Nest Holisim được làm hoàn toàn từ tự nhiên, không chất bảo quản, yến thật 100%

Thành phần set tổ yến chưng sẵn làm đẹp:

Mỗi hũ gồm có 8g yến tươi, nước đường phèn, nguyên liệu đi kèm

Set gồm có:

-  2 yến chưng đường phèn

-  2 yến chưng táo đỏ long nhãn 

-  3 yến chưng nhuỵ hoa nghệ tây kỷ tử

-  3 yến chưng đông trùng hạ thảo kỷ tử

Tổ yến chưng sẵn cho trẻ em

960.000đ 855.000đ

Tổ yến chưng sẵn Nest Holisim được làm hoàn toàn từ tự nhiên, không chất bảo quản, yến thật 100%

Thành phần set yến cho trẻ em:

Mỗi hũ gồm có 8g yến tươi, nước đường phèn, nguyên liệu đi kèm

Set gồm có:

-  2 hũ lá dứa đường phèn

-  2 hũ lá dứa long nhãn

-  2 hũ táo đỏ long nhãn

-  2 hũ táo đỏ hạt chia

-  2 hũ long nhãn hạt chia

Tổ yến chưng sẵn cho người tiểu đường

960.000đ 855.000đ

Tổ yến chưng sẵn Nest Holisim được làm hoàn toàn từ tự nhiên, không chất bảo quản, yến thật 100%

Thành phần set yến cho người tiểu đường:

Mỗi hũ gồm có 8g yến tươi, đường cho người ăn kiêng, nguyên liệu đi kèm

Set gồm có:

-  2 hũ gừng không đường

-  2 hũ táo đỏ kỷ tử

-  2 hũ đông trùng hạ thảo kỷ tử

-  2 hũ táo đỏ hạt sen

-  2 hũ nhụy hoa nghệ tây kỷ tử

Tổ yến chưng sẵn cho người bệnh

960.000đ 855.000đ

Tổ yến chưng sẵn Nest Holisim được làm hoàn toàn từ tự nhiên, không chất bảo quản, yến thật 100%

Thành phần set tổ yến chưng sẵn cho người bệnh:

Mỗi hũ gồm có 8g yến tươi, nước đường phèn, nguyên liệu đi kèm

Set gồm có:

-  2 hũ táo đỏ kỷ tử

-  2 hũ táo đỏ long nhãn

-  3 hũ đông trùng hạ thảo kỷ tử

-  3 hũ nhụy hoa nghệ tây kỷ tử

Tổ yến chưng sẵn cho bà bầu

960.000đ 855.000đ

Tổ yến chưng sẵn Nest Holisim được làm hoàn toàn từ tự nhiên, không chất bảo quản, yến thật 100%

Thành phần set yến cho bà bầu:

Mỗi hũ gồm có 8g yến tươi, nước đường phèn, nguyên liệu đi kèm

Set gồm có:

-  2 hũ gừng đường phèn

-  2 hũ táo đỏ kỷ tử

-  2 hũ táo đỏ hạt chia

-  2 hũ lá dứa hạt sen

-  2 hũ nhụy hoa nghệ tây kỷ tử

Tổ yến chưng sẵn cho người già

960.000đ 855.000đ

Tổ yến chưng sẵn Nest Holisim được làm hoàn toàn từ tự nhiên, không chất bảo quản, yến thật 100%

Thành phần set yến cho người già:

Mỗi hũ gồm có 8g yến tươi, nước đường phèn, nguyên liệu đi kèm

Set gồm có:

-  2 hũ táo đỏ long nhãn 

-  2 hũ táo đỏ kỷ tử

-  2 hũ lá dứa long nhãn hạt sen 

-  2 hũ nhụy hoa nghệ tây kỷ tử

-  2 hũ đông trùng hạ thảo kỷ tử

Tổ yến chưng sẵn set 10 vị

960.000đ 855.000đ

Tổ yến chưng sẵn Nest Holisim được làm hoàn toàn từ tự nhiên, không chất bảo quản, yến thật 100%. Thành phần set 10 vị, Mỗi hũ gồm có: 8g yến tươi, nước đường phèn, nguyên liệu đi kèm, Set gồm có 10 vị: 

+ Tổ yến chưng lá dứa long nhãn hạt chia, lá dứa hạt sen 

+ Tổ yến chưng táo đỏ hạt chia, táo đỏ kỷ tử, táo đỏ hạt sen, táo đỏ long nhãn

+ Tổ yến chưng nhuỵ hoa nghệ tây kỷ tử

+ Tổ yến chưng đông trùng hạ thảo kỷ tử

+ Tổ yến chưng long nhãn hạt chia, long nhãn hạt sen

Tổ yến chưng sẵn set 6 vị

580.000đ 525.000đ

Tổ yến chưng sẵn Nest Holisim được làm hoàn toàn từ tự nhiên, không chất bảo quản, yến thật 100%

Thành phần set 6 vị

Mỗi hũ gồm có: 8g yến tươi, nước đường phèn, nguyên liệu đi kèm

Set gồm có 6 vị: 

+ Tổ yến chưng lá dứa long nhãn hạt chia

+ Tổ yến chưng long nhãn hạt sen 

+ Tổ yến chưng táo đỏ, hạt chia

+ Tổ yến chưng táo đỏ, kỷ tử

+ Tổ yến chưng nhuỵ hoa nghệ tây, kỷ tử

+ Tổ yến chưng đông trùng hạ thảo, kỷ tử

Zalo
Hotline