TỔ YẾN CHƯNG TƯƠI

TỔ YẾN CHƯNG TƯƠI

Hiển thị 1 - 8 Trên 8 Sản phẩm

Tổ yến chưng tươi cho làm đẹp

960.000đ 855.000đ

Tổ yến chưng tươi Nest Holisim được làm hoàn toàn từ tự nhiên, không chất bảo quản, yến thật 100%

Thành phần set tổ yến chưng sẵn làm đẹp

Mỗi hũ gồm có: 8g yến tươi, nước đường phèn, nguyên liệu đi kèm

Set gồm có:

 • 2 yến chưng đường phèn

 • 2 yến chưng táo đỏ long nhãn 

 • 3 yến chưng nhuỵ hoa nghệ tây kỷ tử

 • 3 yến chưng đông trùng hạ thảo kỷ tử

Tổ yến chưng tươi cho người tiểu đường

960.000đ 855.000đ

Tổ yến chưng sẵn Nest Holisim được làm hoàn toàn từ tự nhiên, không chất bảo quản, yến thật 100%

Thành phần set yến cho người tiểu đường

Mỗi hũ gồm có: 8g yến tươi, đường cho người ăn kiêng, nguyên liệu đi kèm

Set gồm có:

 • 2 hũ gừng không đường

 • 2 hũ táo đỏ kỷ tử

 • 2 hũ đông trùng hạ thảo kỷ tử

 • 2 hũ táo đỏ hạt sen

 • 2 hũ nhụy hoa nghệ tây kỷ tử

Tổ yến chưng tươi cho người già

960.000đ 855.000đ

Tổ yến chưng tươi Nest Holisim được làm hoàn toàn từ tự nhiên, không chất bảo quản, yến thật 100%

Thành phần set yến cho người già

Mỗi hũ gồm có: 8g yến tươi, nước đường phèn, nguyên liệu đi kèm

Set gồm có:

 • 2 hũ táo đỏ long nhãn

 • 2 hũ táo đỏ kỷ tử

 • 2 hũ lá dứa hạt sen

 • 2 hũ nhụy hoa nghệ tây kỷ tử

 • 2 hũ đông trùng hạ thảo kỷ tử

Tổ yến chưng tươi cho bà bầu

960.000đ 855.000đ

Tổ yến chưng tươi Nest Holisim được làm hoàn toàn từ tự nhiên, không chất bảo quản, yến thật 100%

Thành phần set yến cho bà bầu

Mỗi hũ gồm có: 8g yến tươi, nước đường phèn, nguyên liệu đi kèm

Set gồm có:

 • 2 hũ gừng đường phèn

 • 2 hũ táo đỏ kỷ tử

 • 2 hũ táo đỏ hạt chia

 • 2 hũ lá dứa hạt sen

 • 2 hũ nhụy hoa nghệ tây kỷ tử

Tổ yến chưng tươi cho người bệnh

960.000đ 855.000đ

Tổ yến chưng tươi Nest Holisim được làm hoàn toàn từ tự nhiên, không chất bảo quản, yến thật 100%

Thành phần set tổ yến chưng tươi cho người bệnh

Mỗi hũ gồm có: 8g yến tươi, nước đường phèn, nguyên liệu đi kèm

Set gồm có:

 • 2 hũ táo đỏ kỷ tử

 • 2 hũ táo đỏ long nhãn

 • 3 hũ đông trùng hạ thảo kỷ tử

 • 3 hũ nhụy hoa nghệ tây kỷ tử

Tổ yến chưng tươi cho trẻ em

960.000đ 855.000đ

Tổ yến chưng tươi Nest Holisim được làm hoàn toàn từ tự nhiên, không chất bảo quản, yến thật 100%

Thành phần set yến cho trẻ em 

Mỗi hũ gồm có: 8g yến tươi, nước đường phèn, nguyên liệu đi kèm

Set gồm có:

 • 2 hũ lá dứa đường phèn

 • 2 hũ lá dứa long nhãn

 • 2 hũ táo đỏ long nhãn

 • 2 hũ táo đỏ hạt chia

 • 2 hũ long nhãn hạt chia

Tổ yến chưng tươi set 10 vị

960.000đ 855.000đ

🔺 Thành phần chính: yến tươi, đường phèn,...

🔺 Thành phần kèm theo: lá dứa, hạt chia, long nhãn, hạt sen, kỷ tử, táo đỏ, hạt chia, nhụy hoa nghệ tây, đông trùng hạ thảo…

🔺 Hàm lượng yến tươi: 8g yến tươi/hũ

🔺  Dung tích: 70ml/hũ

🔺  Số lượng: 10 hũ

-  Lá dứa hạt chia long nhãn, Lá dứa hạt sen

-  Long nhãn hạt sen, Long nhãn hạt chia

-  Nhụy hoa nghệ tây kỷ tử, Đông trùng hạ thảo kỷ tử

-  Táo đỏ hạt chia, Táo đỏ kỷ tử, Táo đỏ hạt sen,Táo đỏ long nhãn

Tổ yến chưng tươi set 6 vị

580.000đ 525.000đ

Tổ yến chưng tươi Nest Holisim được làm hoàn toàn từ tự nhiên, không chất bảo quản, yến thật 100%

Thành phần set tổ yến chưng tươi 6 vị:

Mỗi hũ 70ml gồm có: 8g yến tươi, nước đường phèn, nguyên liệu đi kèm

Set tổ yến chưng tươi 6 vị gồm: 

-  Lá dứa hạt chia long nhãn

-  Long nhãn hạt sen

-  Nhụy hoa nghệ tây, kỷ tử

-  Táo đỏ hạt chia

-  Táo đỏ kỷ tử

-  Đông trùng hạ thảo, kỷ tử

Zalo
Hotline